مکان تبلیغات شما !!!
+
کارگاه مبلی به بزرگی روستای وهن آباد
شهرستان های استان تهران / کسب و کار

کارگاه مبلی به بزرگی روستای وهن آباد

کارگاه مبلی به بزرگی یک روستا / اینجا بیکاری معنا ندارد«وهن آباد» نام روستایی از توابع شهرستان رباط کریم است، که مردمش بیکاری را بد می دانند و همه با هم، با کار و تلاش در کارگاه های تولید مبل، بدون کمک دولت، نرخ بیکاری را به صفر رسانده‌اند. به گزارش خبر24 :
بالا