مکان تبلیغات شما !!!
+
کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی
معرفی کتاب هفته

کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی

نکاتی از کتاب ((اعتراف های یک تبلیغاتچی))   ((دیوید اگیلوی)) از سرآمدان و متخصصین عرصه تبلیغات بود که در عمر ۸۸ ساله اش، ایده ها و تجربیات نابی در عرصه تبلیغات داشته است. وی که یک مهاجر انگلیسی ساکن آمریکا بوده، در سال ۱۹۶۳ کتاب ((اعتراف های یک تبلیغاتچی)) را
بالا