مکان تبلیغات شما !!!
+
اخذ نمایندگی و کد نمایندگی یک شرکت بیمه چطور است
اقتصادی

اخذ نمایندگی و کد نمایندگی یک شرکت بیمه چطور است

خبر 24 : کسب و کار بیمه در تمام کشور یکی از کسب و کارهای لوکس و شیک البته بسیار پرمخاطره و ثروت آفرین برای مدیران آن است چرا که بیمه یک صنعت ریسک پذیر است و بیمه گر و بیمه گذار با رعایت تمام شرایط ریسک یک قرارداد را به امضا میرسانند شرکت های بیمه به نمایندگی
بالا