مکان تبلیغات شما !!!
+
تحلیل و آنالیز خبرخوان های خبری و موتورهای جستجوی خبری
---

تحلیل و آنالیز خبرخوان های خبری و موتورهای جستجوی خبری

تحلیل و آنالیز خبرخوان های خبری و موتورهای جستجوی خبری گروه علمی پژوهشی خبر24 : نمایش اخبار روز دنیا در صفحه مشخصی از وب سایت خبری می باشد خوب این مسئله مشکلی ندارد اما مشکل از آن زمان برای وب سایت های تولید محتوا پیدا می شود که یک وب سایت خبری و یا یک وب
بالا