مکان تبلیغات شما !!!
+
جزیره بی نظیر و زیبای کیش
---

جزیره بی نظیر و زیبای کیش

جزیره بی نظیر و زیبای کیشموقعيت جغرافيايی و توپوگرافی:جزيره کيش با مساحت 91 کيلومتر مربع، پيرامون ساحلی 43 کيلومتر و شکل کلی تقريباً بيضی، در فاصله 18 کيلومتری بندر گرزه(بندر آفتاب )- سرزمين پيوسته ايران – در خليج فارس قراردارد. کيش در ربع اول راستای سواحل
بالا