مکان تبلیغات شما !!!
+
خبر24: سروش، جایگزینی برای تلگرام - بررسی اپلیکیشن پیام رسان سروش
---

خبر24: سروش، جایگزینی برای تلگرام - بررسی اپلیکیشن پیام رسان سروش

  خبر24 : سروش، جایگزینی برای تلگرام - بررسی اپلیکیشن پیام رسان سروشتوسعه فناوری رسانه سروشگروهی از متخصصان ایرانی اقدام به ساخت پیام رسانی صددرصد وطنی به نام پیام رسان " سروش " کرده اند که برای کاربران ایرانی امنیت و سرعت بیشتری فراهم کرده است...آنچه باید
بالا