مکان تبلیغات شما !!!
+
رویداد ملی کارآفرینی شتاب (استارتاپی) چالش پویش درآمد آموزش خلاق
---

رویداد ملی کارآفرینی شتاب (استارتاپی) چالش پویش درآمد آموزش خلاق

يک رويداد آموزشي- تجربي - عملی ملی است كه با هدف تبدیل ایده ها به کسب و کار و همچنین حل معضلات و چالش ها در حوزه آموزش خلاق برگزار مي‌گردد. در اين برنامه شركت كنندگان پرانگيزه شامل فعالان حوزه های مختلف، متخصصین، محصلین، دانشجویان و فارغ التحصیلان، اساتید،
بالا