مکان تبلیغات شما !!!
+
اسامی شتاب‌دهنده های استارتاپ در ایران
استارتاپ

اسامی شتاب‌دهنده های استارتاپ در ایران

شتاب‌دهنده استارتاپ (Seed accelerator یا Startup accelerator) یا به اختصار شتاب‌دهنده، مجموعه ای است که از ابتدای کار یک استارتاپ (نوپا) آن را تحت پوشش خود در می‌آورد و برای این کار از میان شرکت کنندگان، پس از مدتی کوتاه به نام پیش شتابدهی، تیم هایی را
بالا