مکان تبلیغات شما !!!
+
ثبت نام کارگاه پرسونال برندینگ با رویکرد شبکه های اجتماعی
---

ثبت نام کارگاه پرسونال برندینگ با رویکرد شبکه های اجتماعی

 فرآیند برندسازی شخصی و هویت آفرینی ترکیبی از بیزینس، مارکتینگ، برندینگ، خودشناسی  و آرکی تایپ های یونگ است که با رویکردی عملی در کارگاه پرسونال برندینگ به مخاطب تدریس می شود تا یکی از بهترین تجربه های یادگیری را برایشان ایجاد کند ، دستاورد های این دوره  در
بالا