مکان تبلیغات شما !!!
+
سامانه ثنا قوه قضاییه
قضایی

سامانه ثنا قوه قضاییه

سامانه ثنا قوه قضاییهسامانه ثنا یکی از سایت های مهم قوه قضاییه می باشد در این وب سایت(سامانه) شهروندان می توانند بدون مراجعه و گذراندن زمان به صورت الکترونیک و از طریق اینترنت و درگاه الکترونیکی به ابلاغ الکترونیکی خود دست یابندسامانه ثنا از ابتکارات بسیارخوب
بالا