مکان تبلیغات شما !!!
+
آشنایی با شغل کارشناس امنیت اطلاعات
---

آشنایی با شغل کارشناس امنیت اطلاعات

  متخصص امنیت اطلاعات، روش ها، تکنیک ها و ابزارهای امنیتی لازم برای حفاظت از داده ها و اطلاعات مهم یک شرکت، سازمان یا دولت در برابر دسترسی های غیرمجاز، حملات عمدی و دزدی را ایجاد می کند. به عنوان متخصص امنیت اطلاعات شما با مجموعه ای از عوامل تهدیدکننده
بالا