رفتن به بالا

  • فرصت سرمایه گذاری

    فرصتهای سرمایه گذاری در شهر پرند

     شهر پرند دارای فرصت های خوب برای سرمایه گذاران است. شهر پرند یک سهر روبه توسعه ودارای پلن شهری عالی در استان تهران و در سط کشور است . موقعیت جغرافیایی ممتاز شهر پرند شهر پرند با قرارگرفتن در استان تهران و همجواری با استانهای قم،مرکزی می تواند موقعیت بسیارخوبی برای سرمایه گذاران در کسب و کارهای خدماتی و تولیدی باشد نمونه ای از فرصت های سرمایه گذاری در شهر پرند به شرح ...
  • شهر پرند

    شهر پرند شهر پرند که به شهر جدید پرند هم شهرت دارد از شهرهای جدید ایران است . شهر جدید پرند توسط شرکت عمران پرند اداره می‌شد که با مستقر شدن شهرداری در شهر پرند از سال ۱۳۹۱ شهر پرند وارد توسعه شد . از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ شهر پرند با گسترش فضای شهری و ساخت و ساز بسیار زیاد مواجه بوده است شهر جدید پرند به پایتخت مسکن مهر در ایران هم معروف است . شهر جدید پرند در نزدیکی تهران واقع ...