رفتن به بالا

  • در سال آینده (سال ۹۸ )قیمت خودرو کاهش چشمگیری خواهد داشت

    خودرو کالای سرمایه ای نیست : در چند سال اخیر مصرف کنندگان و عموم جامعه به خودرو به دید کالایی که سرمایه است نگاه میکردند در حالیکه خودرو در همه کشورها کالای سرمایه ای نیست بلکه یک کالای مصرفی است. ویژگی کالای مصرفی : کالای مصرفی کالایی است که هزینه های بسیاری برای نگهداری مواجه است و اساسا در معرض ریسک بالا و با  هزینه خدمات بسیاری برای نگهداری مواجه است . خودرو یک ...