رفتن به بالا

  • آشنایی با گیاهان دارویی :

    گیاهان دارویی : روش تکثیر و نام علمی

    ردیف نوع نشاء تولیدی روش تکثیر نام انگلیسی نام علمی قیمت هر عدد نشاء (تومان) 1 اسطوخودوس بذر Lavender Lavandula officinalis 400 2 گل راعی بذر St. John̕ s wort Hypericum perforatum 250 3 بادرنجبویه بذر Balm Melissa officinalis 200 4 زوفا بذر Hyssop Hyssopus officinalis L. 200 5 شیشا بذر Tansy Tanacetum vulgare L. 200 6 مریم ...