رفتن به بالا

علامه کاشف الغطا

علامه کاشف الغطا شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف‌الغطاء یکی از بزرگ‌ترین علما و مراجع اوایل قرن سیزدهم هجری در جهان تشیع بود. نسب وی به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی می‌رسد. از مهم‌ترین آثار کاشف الغطاء کتاب جامع کشف الغطاء ...

علامه کاشف الغطا

پیشخوان

  • علامه کاشف الغطا

    علامه کاشف الغطا شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف‌الغطاء یکی از بزرگ‌ترین علما و مراجع اوایل قرن سیزدهم هجری در جهان تشیع بود. نسب وی به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی می‌رسد. از مهم‌ترین آثار کاشف الغطاء کتاب جامع کشف الغطاء ...
  • ملا احمد نراقی

    ملا احمد نراقی، فرزند مرحوم «حاج ملا مهدی نراقی»، در سال ۱۱۸۵ هجری قمری مطابق با ۱۱۵۰ شمسی در نراق متولد شد. وی ایّام نوجوانی و جوانی اش(حدود سالهای ۱۱۹۰تا ۱۲۰۵) را نزد پدرش تحصیل کرد؛ که این، دوران عمدهٔ تحصیلش است. پس از مدّت کوتاهی به خاطر هوش و استعداد سرشارش به مقام استادی نائل و در حوزهٔ علمیّه مشغول به تدریس شد. سپس به ایران (احتمالا کاشان) بازگشتند. او پس از مدّتی ...

یادداشت های امروز