رفتن به بالا

 • معرفی کتاب ؛

  کتاب درس هایی از مدیریت ژاپنی

  چرا ژاپن بعد از جنگ جهانی با آن همه ضایعات انسانی و مالی ناشی از شکست ، امروز غول اقتصادی دنیا است و یک ابر قدرت اقتصلدی به شمار میرود؟ صاحبنظران راز مدیریت ژاپنی را در پنج مورد مطرح کرده اند اولین : عامل کیفیت دومین :عامل نیروی انسانی سومین: دوایر یا گروه های کنترل کیفیت چهارمین : عامل پاداش و تشویق پنجمین : مدیریت دلسوزانه و کادرانه کتاب درس هایی از مدیریت ...
 • معرفی کتاب برای روانشناسی موفقیت وشادی :

  کتاب از حال بد به حال خوب

  کتاب از حال بد به حال خوب از دکتر دیوید برنز با ترجمه بسیار خوب مهدی قراچه داغی با موضوع شناخت درمانی : شناخت درمانی یعنی اهمیت فکر و ارتباط آن را با احساس ،احوال،رفتار و به طور کلی زندگی درک کنیم. کتاب از حال بد به حال خوب شمال 6 بخش است بخش اول کتاب : شناخت روحیه بخش دوم کتاب : احساس خوب بخش سوم : احساس اطمینان بخش چهارم : چگونه با ارتباط بهتر روابط بهتر ایجاد ...
 • راهکار افزایش انگیزه تحصیلی در کودکان ;

  کتاب انگیزه های بزرگ برای دانشمندان کوچک

  در این کتاب ارزشمند با مطالب جالبی آشنا خواهید شد  : 1-تشویق و تحسین به گونه ای شگفت انگیز ، انرژی و انگیزه کودکان را افزایش می دهد2-اقدامات عملی برای تشویق و استفاده مناسب از آن 3-اصول تشویق درست 4-احساس شایستگی و کارآمدی بر میزان انگیزه کودکان تاثیری چشمگیر دارد و .. کتاب انگیزه های بزرگ برای دانشمندان کوچک از نجیب الله نوری انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام ...