رفتن به بالا

  • فعالیت‌های بنیاد برکت :

    بنیاد برکت

    فعالیت‌های بنیاد برکت فلسفه‌ی وجودی بنياد بركت، كمك و همیاری براي بهبود و ارتقای توانمندی اقتصادی و كارآفرينی افراد، گروه‌ها و واحدهای كسب و كار مستعد فعاليت و فاقد دانش و مهارت لازم در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته‌ی كشور، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران، و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. بنياد بركت با مشارکت در راه‌اندازی و توسعه‌ی ...