رفتن به بالا

  • روشهای تبلیغات ;

    تبلیغات اینترنتی چیست؟

    تبلیغات اینترنتی چیست؟ در مقاله فواید تبلیغات اینترنتی برای کسب و کارهای کوچک تا حدودی با تاثیرات تبلیغات اینترنتی آشنا شدیم . اما در این مبحث به طور اجمالی میخواهیم بدانیم تبلیغات اینترنتی چیست و انواع آن کدامند ؟ تبلیغات اینترنتی به آندسته از تبلیغات محصولات و یا خدمات کسب و کارها گفته میشود که در محیط اینترنت با هدف جلب نظر مخاطبان آنام شده و در پی جذب بازار و ...
  • تبلیغات اینترنتی در دنیای امروز

    فواید تبلیغات اینترنتی برای کسب و کارهای کوچک

    اهمیت اینترنت امروز همگان را برآن داشته است تا با رفت و آمد های بیشتر وتحقیقات وسیعتر پی به ارزش آن برده و فرصت های پیش رو در این فضا را بیش از پیش درک نمایند. در این بین کسب و کارهایی که کوچک هستند و میخواهند با هزینه های کمتر از رادیو و تلویزیون و بیلبورهای شهری و روزنامه های کثیرالانتشار ، تبلیغاتی را انجام دهند فرصت هایی به مراتب عالی و در دسترس را ایجاد ...