رفتن به بالا

  • معرفی کتاب برای روانشناسی موفقیت وشادی :

    کتاب از حال بد به حال خوب

    کتاب از حال بد به حال خوب از دکتر دیوید برنز با ترجمه بسیار خوب مهدی قراچه داغی با موضوع شناخت درمانی : شناخت درمانی یعنی اهمیت فکر و ارتباط آن را با احساس ،احوال،رفتار و به طور کلی زندگی درک کنیم. کتاب از حال بد به حال خوب شمال 6 بخش است بخش اول کتاب : شناخت روحیه بخش دوم کتاب : احساس خوب بخش سوم : احساس اطمینان بخش چهارم : چگونه با ارتباط بهتر روابط بهتر ایجاد ...