رفتن به بالا

  • فن آوری خبر 24 ;

    ایرانیان چقدر به گوگل سود میرسانند؟

    برای پاسخ به این سوال باید به چندین سوال پاسخ دهیم تا بتوانیم در مجموع به یک جمع بندی کلی دست یابیم اولین سوال این است که ایران روزانه ، ماهانه ، و سالانه چه مقدار در موتور جستجوگر گوگل جستجو انجام میدهند ؟ سوال دیگر این است چرا بیشتر خدمات گوگل برای ایرانیان مسدود است ؟ و سوال مهم تر این است که منابع درآمدی گوگل از جستجوهای برون مرزی چگونه است؟ چرا گوگل فقط جستجو را ...