رفتن به بالا

  • دعا و نیایش

    عکس نوشته دعا و نیایش

    علت بیشتر افسردگی و دلخمودگی ها و بی رقمی ها دوری از خداست. هنگامیکه انسان دست به دعا بردارد و خدا را طلب کند از افسردگی و دلخمودگی نجات می یابد  تحقیقات نشان داده است که انسانهایی که با خدا مناجات میکنند و دست به آسمان میبرند و از طلب کمک میکنند همواره کمتر دچار افسردگی میشوند و در زندگی امیدوار می باشند و سرزنده و شاد هستند . "ان ربی لسمیع الدعاء" : خدای من شنوای ...