رفتن به بالا

  • نگرش بازار عامل اصلی سقوط قیمت دلار است

    بورس ، بازار هر دو عاملین اصلی کاهش قیمت دلار خواهند بود با روند کاهش سهام هایی که سود خود را از بابت رشد دلار نموده اند(تحلیل بورس ) و تب و تاب افزایش دلار بازار را که ناشی از التهابات و هیجان بازار بوده اند را به خوبی تجربه کرده است و بازار به دقت شاهد نواسانات قیمت دلار است . قیمت دلار نه بر اساس حجم اقتصاد بلکه فقط به واسطه التهابات و هیجانات کاذب افزایش یافته بود و ...