رفتن به بالا

  • گندم و شاهدانه و شیرینی پنجره ای برای شب یلدا

    رسم است که ایرانیان در شب یلدا در خانه بزرگترهایشان جمع شده وصله رحم را به جا می آورند رسم زیبایی که سالیان سال است ایرانیان توجه ویژه به آن داشته اند . قدیم ترها که بخاری و پکیج نبود ، همگی اعضای خانواده به دور کرسی زغالی جمع میشدند و شب بیادماندنی را برای خود رقم میزدند . گندم و شاهدانه و شیرینی پنجره ای از جمله تنقلاتی است که میتواند زینت سفره ها ...