رفتن به بالا

  • خدمات تأمین مالی به شرکت های دانش بنیان

    صندوق نوآوری و شکوفایی

    به گزارش خبر24 : صندوق نوآوری وشکوفایی یک نهاد مالی- توسعه ای عمومی و هیأ ت امنایی است که درراستای تقویت اقتصاد دانش بنیان، ماموریت خود را توسعه ی شرکت های خصوصی یا تعاونی دانش بنیان ایرانی درچهارچوب اساسنامه وقوانین بالادست، ازطریق موارد زیر تعریف می نماید: ● ارائه خدمات تأمین مالی به شرکت های دانش بنیان ● توانمندسازی شرکت های دانش بنیان ● مشارکت وسرمایه گذاری ...