رفتن به بالا

  • طرح ترافیک تهران

    طرح ترافیک تهران ترافیک و آلودگی از مشکلات مهم شهرهای بزرگ جهان است که برای کاهش آن‌ها در اغلب شهرها، محدودیت‌هایی برای تردد خودروها در مراکز شهرها اعمال می‌شود. در شهر تهران نیز از سال ۱۳۵۸ طرح ترافیک اجرا شد که با انجام چندین بار تغییر همچنان در حال اجراست. این طرح دارای ایرادات فراوان بوده و در طول ۴ دهه گذشته نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. موضوع تغییر طرح ...