رفتن به بالا

  • مهارت ;

    مهارت جستجوگری

    اول اینکه بدانیم هفت مهارت معرفی شده در واقع الگوهایی هستندکه سعی دارند قابلیت جستجوگری را مدل کنند و مانند هر مدل دیگری بسیار ساده تر از آن چیزی هستند که در واقعیت اتفاق می افتد. مهارت جستجوگری✅ مهارت اول: مشاهدهتعریف: جمع آوری اطلاعات به کمک حواس پنجگانه و ابزار های مناسب (مانند عدسی، میکروسکوپ، دما سنج، خط کش،....) در مورد اجسام، پدیده ها و اتفاقات.زیر مهارت ها: جمع ...