رفتن به بالا

  • علت موفقیت های کسب و کارها

    رمز موفقیت درکسب و کار

    رموز موفقیت در تجارتیکی از رموز اصلی کسب موفقیت‌های چشمگیر مالی در ایالات متحده، راه‌اندازی کسب و کار مستقل است اما این کار به آن سادگی که ابتدا به‌نظر می‌رسد نیست. اکثر شرکت‌هائی که توسط افراد بی‌تجربه راه‌اندازی شدند با شکست مواجه شدند. شاید یکی از دلائل آنکه افراد کاری مستقل را آغاز نمی‌کنند این است که می‌ترسند همه دارائی خویش را از دست بدهند و البته این دلیل ...