رفتن به بالا

  • کسب و کار اینترنتی

    کسب و کار اینترنتی چیست ؟ به هر کسب و کاری که از طریق اینترنت بتوان کالایی فروخت و یا خدماتی را ارائه نمود به آن کسب و کار اینترنتی میگویند . وسعت بی پایان برای کسب و کار اینترنتی کسب و کار اینترنتی دامنه وسیعی از خدمات را شامل میشود گو اینکه هر کسب و کاری که سنتی است باید در آینده به فکر ارائه خدمت از اینترنت و جذب مشتری از اینترنت باشد . کسب و کارهای اینترنتی در ایران روز ...